Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Poistenie majetku je jedno z poistných odvetví, z ktorého poisťovňa v zmysle dohodnutých poistných podmienok poskytne poistnú náhradu za škodu utrpenú na poistenom majetku (živelné udalosti, odcudzenie, vlámanie, dopravné nehody a i.). Poistenie majetku sa člení na dva základné typy poistenia: poistenie nehnuteľnostipoistenie domácnosti.

Ak chcete získať podrobné informácie o poistení majetku, alebo ak ste rozhodnutí uzatvoriť tento typ poistenie, tak neváhajte. Vyberte si obchodné zastúpenie, ktoré je k vám najbližšie a kontaktujte nás.