Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Investičné životné poistenie patrí do kategórie kapitálových životných poistení, a jeho cieľom je tvorba kapitálu pomocou investícií do finančných nástrojov. Životná poisťovňa v mene poistenej osoby na základe zmluvne definovaných podmienok investuje do investičných fondov a iných finančných nástrojov na finančnom trhu. Investičné riziko je v tomto prípade v plnej miere na strane poistenej osoby. Investičné životné poistenie je ideálne pre osoby, ktoré sú si vedomé investičného rizika spojeného s týmto druhom životného poistenia a akceptujú jeho výhody, nevýhody a riziká.

Ak chcete získať podrobné informácie o Investičnom životnom poistení, prípadne ak ste rozhodnutí uzatvoriť tento typ poistenie, tak neváhajte. Vyberte si obchodné zastúpenie, ktoré je k vám najbližšie a kontaktujte nás.