Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Program Senior je program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu špecifickej cieľovej skupine - seniorom.

Poistenie je určené pre klientov vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80 prípadne 95 rokov veku.

Program Senior ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb.

Okrem krytia poistných rizík umožňuje aj mimoriadne vklady poistného a výbery prostredníctvom odkupov, možnosť využiť prázdniny v platení poistného, či dojednanie poistenia Senior Asistencie.