Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Úrazové poistenie detí a mládeže poskytuje ochranu vo veľmi širokom spektre rizík. Úraz a následná práceneschopnosť, prípadne pobyt v nemocnici, neznamenajú iba zásah do Vášho každodenného života, ale aj zásah do Vašich príjmov. Mysltie na možné následky v predstihu.