Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Euler Hermes, člen skupiny Allianz, je svetový líder v poskytovaní poistenia obchodných pohľadávok, s viac ako 100 ročnými skúsenosťami a schopnosťou pružne reagovať na zmeny v podnikateľskom prostredí.

Euler Hermes pôsobí na Slovensku ako Euler Hermes Europe SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Produkt poistenia pohľadávok je ponúkaný v rámci skupiny Allianz výlučne prostredníctvom tejto poisťovne.

Euler Hermes poskytuje poistenie domácich, ako aj zahraničných pohľadávok, čím chráni klientov pred rizikom platobnej nevôle a platobnej neschopnosti odberateľov vo viac ako 200 krajinách sveta. Spoločnosti s poistenými pohľadávkami  sú schopné chrániť svoj cash flow ako aj zisk a súčasne bezpečne rásť vďaka profesionálnemu servisu analýzy odberateľov, vymáhania pohľadávok až po odškodnenie neuhradených pohľadávok.
Euler Hermes je tým pravým partnerom na riešenie pohľadávok, s cieľom zabezpečiť klientom finančnú stabilitu.