Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Základná, alebo tzv. všeobecná zodpovednosť je založená na princípe prevádzkovej zodpovednosti každého podnikateľského subjektu. V poistení všeobecnej zodpovednosti sa rozlišuje poistenie škôd spôsobených na zdraví a majetku a následného ušlého zisku. Okrem náhrady škody poškodenému býva súčasťou poistenia aj úhrada nákladov na právnu obranu v prípade súdnych konaní.

V posledných rokoch sa výrazne zvyšujú náhrady priznávané súdmi pri škodách na zdraví, a preto je pri poistení zodpovednosti za škodu dôležité nastaviť dostatočne vysoký limit plnenia.


Profesijná zodpovednosť je pojmom používaným na označenie osobitnej kategórie zodpovednosti, ktorú majú osoby poskytujúce v rámci svojej podnikateľskej činnosti služby vyžadujúce určité odborné znalosti.

Ide pritom najmä o škody finančného charakteru, spôsobené chybným postupom firmy. Typickou profesijnou škodou je napr. chyba projektu spracovaného architektom alebo chyba daňového poradcu v daňovom priznaní.

Jediným skutočne účinným prostriedkom, ktorým sa možno brániť proti riziku náhrady prípadnej škody, je poistenie profesijnej zodpovednosti.

Profesijná zodpovednosť je pojmom používaným na označenie osobitnej kategórie zodpovednosti, ktorú majú osoby poskytujúce v rámci svojej podnikateľskej činnosti služby vyžadujúce určité odborné znalosti.

Ide pritom najmä o škody finančného charakteru, spôsobené chybným postupom firmy. Typickou profesijnou škodou je napr. chyba projektu spracovaného architektom alebo chyba daňového poradcu v daňovom priznaní.

Jediným skutočne účinným prostriedkom, ktorým sa možno brániť proti riziku náhrady prípadnej škody, je poistenie profesijnej zodpovednosti.