Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Ak vykonávate prepravu cudzieho tovaru, aj na Vás sa vzťahujú rastúce nároky na dodržiavanie vnútroštátnych, ale aj medzinárodných právnych predpisov. Napriek všetkej opatrnosti môže dôjsť k vzniku škody, za ktorú budete zodpovedať podľa zákona a/alebo podľa dohovoru CMR a budete povinní ju nahradiť.