Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel je osobitný druh poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorého uzavretie je zo zákona povinné pre každého motoristu. Cieľom poistenia je zabezpečenie prostriedkov na zaplatenie škôd spôsobených iným na zdraví alebo na majetku. Z povinného zmluvného poistenia sa teda hradia škody spôsobené napríklad na cudzích autách, nie však na vlastnom majetku. Na  porovnanie, pri havarijnom poistení sa poistné plnenie týka vždy auta poistenca.

Ak chcete získať podrobné informácie o Povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel, prípadne ak ste rozhodnutí uzatvoriť tento typ poistenie, tak neváhajte. Vyberte si obchodné zastúpenie, ktoré je k vám najbližšie a kontaktujte nás.