Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Pripoistenie kryje finančnú stratu, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.

Ak chcete získať podrobné informácie o poistení finančnej straty motorových vozidiel, prípadne ak ste rozhodnutí uzatvoriť tento typ poistenia neváhajte. Vyberte si obchodné zastúpenie, ktoré je k vám najbližšie a kontaktujte nás.