Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Na území SR podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony).

Ak chcete získať podrobné informácie o Poistení do hôr, prípadne ak ste rozhodnutí uzatvoriť tento typ poistenia, tak neváhajte. Vyberte si obchodné zastúpenie, ktoré je k vám najbližšie a kontaktujte nás.