Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Pre hráčov golfu ponúka Allianz - Slovenská poisťovňa ako prvá na slovenskom poistnom trhu komplexný program cestovného poistenia.


Cestovné poistenie je určené pre širokú verejnosť a ponúka poistnú ochranu s osobitou kombináciou krytia golfových rizík aj pre územie SR s výnimkou liečebných nákladov a doplnkových asistenčných služieb.


Poistenie liečebných nákladov, batožiny, úrazu a zodpovednosti za škodu zahŕňa: poistenie liečebných nákladov s neobmedzeným krytím vrátane základných asistenčných služieb, rozšírené poistenie batožiny vrátane cenností, elektronických a optických prístrojov a športového náradia na golf a zimné športy, úrazové poistenie pre prípad smrti úrazom a trvalých následkov úrazu, poistenie zodpovednosti za škodu na živote a zdraví a na veci, so zvýšenými limitmi krytia.


Doplnkové a asistenčné služby zahŕňajú: asistenciu pri právnej pomoci, základná technická pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska poisteného, pomoc pri strate a odcudzení dokladov a pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou.


Poistenie špeciálnych golfových rizík zahŕňa: poistenie Hole in One - poistenie nákladov na občerstvenie po dosiahnutí Hole in One, poistenie poškodenia golfovej palice zlomením alebo oddelením hlavice pri údere, poistenie zapožičania golfového náradia (pri meškaní/nedodaní batožiny, krádeži alebo poškodení náradia), poistenie storno poplatkov letenky na turnaj, poistenie storna registračných poplatkov na turnaj.