Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Cestovné poistenie kryje finančné riziká spojené s úrazom, náhlym ochorením, stratou batožiny a niektorými ďalšími prípadmi núdze. Súčasťou poistenia sú podobne ako u havarijného poistenia aj asistenčné služby, ktoré sú zvyčajne len telefonické. Ak vám nestaćia všeobecné informácie o Cestovnom poistení a chcete sa dozvedieť viac, prípadne ak ste rozhodnutí uzatvoriť tento typ poistenia, tak neváhajte. Vyberte si obchodné zastúpenie, ktoré je k vám najbližšie a kontaktujte nás.