Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Teoreticky poistenie v pravom zmysle slova vždy vyžaduje pre svoju existenciu dva predpoklady:

  • možnosť stanovenia pravdepodobnosti škody a jej ocenenie
  • možnosť rizikového vyrovnania v rámci dostatočne širokého poistného krytia

Vývoj na trhu núti všetkých účastníkov vzťahov (podnikateľov, banky a poisťovne) k dôslednému oboznamovaniu sa s rizikami, a tak k vytváraniu určitých možností predísť ich realizácii, alebo aspoň obmedziť ich dopad. Na celom svete sa preto vyskytujú snahy o riadenie rizika nazývané risk manažment.