Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Na Vás už potom len zostáva, aby ste sa rozhodli pre ktorú variantu poistenia máte záujem. My Vám garantujeme korektné odpovede na všetky Vaše otázky a pripravenosť diskutovať o všetkých rôznych variantoch.

Potom už v zmysle Vášho rozhodnutia pripravíme návrhy textov poistných zmlúv a dojednáme ich znenie s poisťovňou. Je veľmi dôležité, aby ste rozumeli všetkému, čo je v poistnej zmluve a nechali si od sprostredkovateľa vysvetliť aj nejasnosti vo všeobecných poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy. Po vzájomnom odsúhlasení poistných zmlúv na nich už len pribudne Váš podpis.

Odmena sprostredkovateľa je vo forme provízie a je hradená priamo poisťovňami ako súčasť ich obchodných a režijných nákladov, a nezvyšuje cenu Vášho poistenia.