Copyright 2018 - RBP s.r.o.

Ušetríme Vám tým Váš čas a Vaše náklady spojené s administratívou.

V priebehu poistného obdobia sa snažíme optimalizovať poistný program a spravidla 1x ročne dochádza aj k aktualizácii poistných súm stanovených v poistných zmluvách pre hnuteľný a nehnuteľný majetok a tak isto podľa hospodárskych výsledkov sa aktualizuje zodpovednostné poistenie či už z titulu prevádzky podnikateľa resp. prerušenia prevádzky. K týmto korekciám spravidla prichádza pri prolongácii poistných zmlúv do nasledujúcich poistných období t.j. pri ich výročných dňoch.